Diensten

Security awareness uitbesteden? Wij ontzorgen u!

Een cyberveilige organisatie realiseren met beperkte resources is niet eenvoudig. Daarom heeft Behaav Bright® ontwikkeld. Met deze methode wordt u ontzorgd en realiseren we samen een meetbare toename van awareness en cyberveilig gedrag.

Een-consultant-legt-de-voordelen-van-het-uitbesteden-van-security-awareness-uit
Een-consultant-geeft-advies-aan-een-team-over-de-beste-strategieën-voor-het-uitbesteden-van-security-awareness-programmas
Diensten

Security Awareness Uitbesteden

Als securityprofessionals met decennia ervaring begrijpen wij hoe moeilijk het is om uw organisatie veilig te houden met beperkte middelen. U heeft een flinke verantwoordelijkheid, maar een beperkt budget. Het juiste talent ligt bovendien niet voor het oprapen. Technologie helpt, maar meer dan 85% van de aanvallen start bij de mens.

Onze programmamanagers ontzorgen u met Bright®, onze beproefde security awareness methode. Door risicovol gedrag te meten, uw medewerkers op te leiden, actief te sturen op wenselijk gedrag en belangrijke stakeholders actief te betrekken, zorgen we samen voor een meetbare toename van security awareness en cyberveilig gedrag in de hele organisatie.

Zij gingen u al voor

Logo_Albeda
Logo_CM.com
Logo_CondorGroup
Logo_CRV
Logo_EVbox
Logo_Hunkemoller
Logo_Intertrust_group-1
Logo_Koppert
Logo_Mileway
Logo_Skyteam
Logo_Tue_E
Logo_What_is_Cooking
Methode

Bright® - Behavioural Risk Insights

01

Assess

We starten met een inventarisatie van de belangrijkste bedrijfsrisico’s en de rol van menselijk gedrag daarin. Samen met data over het gedrag van medewerkers leggen we dat vast in een nulmeting.

02

Educate

Op basis daarvan realiseren we vervolgens samen een security awareness curriculum op maat. Daarin worden voor elke doelgroep relevante interventies en een communicatieplan opgenomen. Stakeholders worden vanaf het begin betrokken en ontvangen feedback op basis van de voor hen relevante risico’s.

03

Direct

Doordat Bright® gedragsrisico’s inzichtelijk maakt door middel van data, sturen we tijdig en doelgericht bij. Onacceptabel rest-risico wordt aangepakt met gedragsveranderingscampagnes.

04

Sustain

We werken samen met andere onderdelen van de organisatie om een duurzame cultuur van cyberveilig gedrag te creëren. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen helpt bij het verlagen van risico’s.

Reviews

Wat onze klanten van ons vinden

Profielfoto-Behaav-1
Rene Bosman IT Manager VEBE

De trainingen van Behaav dragen bij aan een verhoogde bewustwording bij onze medewerkers. De communicatie en samenwerking met Behaav is erg fijn en het programma wordt gepersonaliseerd naar wat past binnen onze organisatie.

Foto van Patrick de Haan, IT-manager bij Condor Group.
Patrick de Haan IT Manager Condor Group

Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met Behaav voor onze Security Awareness Trainingen. De communicatie verloopt soepel en direct, en de trainingen worden uitstekend ontvangen binnen onze organisatie. Behaav zorgt ervoor dat onze medewerkers goed voorbereid zijn op alle uitdagingen rondom informatieveiligheid.

Profielfoto-Behaav-1
L.V. CIO Large listed multinational

Wij hebben voor Behaav gekozen als onze partner vanwege hun focus op bewustwording en gedrag. Wij ervaren de samenwerking met Behaav als zeer flexibel en van hoge kwaliteit. Behaav is volledig verantwoordelijk voor het programma en heeft de volledige steun van het management.

Patrick_Noordam_Rensa_Family
Patrick Noordam Information Architect & Security Officer
Rensa Family Company
Ons team van IT-professionals was zeer betrokken bij de interactieve crisissimulatie. Het meeslepende verhaal, het besluitvormingsproces en de deskundige inzichten boden waardevolle lessen. De levendige discussies en deskundige inzichten zorgden ervoor dat we vertrokken met concrete ideeën om onze crisisaanpak te verbeteren. Een must voor elke organisatie die crisis response onder de aandacht wil brengen!
Contact

Meer weten?

Benieuwd hoe wij u kunnen ontzorgen?

CTA_Melvin
Uitbesteden

Onderdelen Security Awareness Uitbesteden

Risicoanalyse

Het ultieme doel van elk security awareness programma is om het risico van menselijk gedrag te verlagen tot een acceptabel niveau. Daarom start de Bright® methode met een risicoanalyse van de kritische bedrijfsprocessen. De geïdentificeerde risico’s worden vervolgens vertaald naar de doelen van het programma. Hiermee brengen we het security awareness programma in lijn met de doelen van uw organisatie en zorgen we ervoor dat het waarde toevoegt.

Het startpunt van het programma wordt bepaald door een nulmeting. Die voeren we uit door middel van enquêtes, kennistesten en simulaties. Hiermee genereren we data dat de staat van bewustzijn en risicovol gedrag uitdrukt en meetbaar maakt.

Programma- en stakeholder management

Bij security awareness uitbesteden houdt de Programmamanager regelmatig contact met verschillende stakeholders.

Gesprekken met 'business' stakeholders geven inzicht in de specifieke risico's die spelen bij de organisatieonderdelen en stellen ons in staat het security awareness programma daar continue op af te stemmen.

Wederzijdse feedback zorgt daarnaast voor een blijvend draagvlak voor het security awareness programma, zodat het wordt gedragen door de hele organisatie.

Om de verschillende doelgroepen zo effectief mogelijk te bereiken, is communicatie een essentieel onderdeel van het security awareness programma. Daarom wordt in samenspraak met de afdeling Communicatie een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd. Zie het onderdeel ‘communicatie’ voor meer informatie.

Tot slot zorgt de Programmamanager voor afstemming tussen het security awareness programma en HR/Learning & Development. Naast efficiëntievoordelen door het gedeeld gebruik van bestaande systemen, vormt security door de integratie met HR/L&D een integraal onderdeel is van de professionele ontwikkeling van werknemers. Dit verlaagt de drempel voor werknemers om te leren aangezien het geen additionele eis is.

Communicatie

Mensen raken pas betrokken in informatiebeveiliging als ze begrijpen waarom het belangrijk is. Het ‘waarom’ is belangrijker dan het ‘wat’. Daarom maakt Behaav bij Security Awareness Uitbesteden gebruik van de Gouden Cirkel theorie van Simon Sinek om de communicatie in het security awareness programma vorm te geven. Communicatie begint daarmee altijd met ‘waarom het onderwerp belangrijk is'. Vervolgens wordt gecommuniceerd ‘hoe de werknemer kan helpen’ en uiteindelijk ‘wat er precies wordt verwacht’.

Deze communicatie wordt op twee lagen gedefinieerd, namelijk op organisatieniveau en per doelgroep. De doelgroepencommunicatie is concreet gericht op de activiteiten van die doelgroep, zodat het dichtbij komt omdat mensen zich erin herkennen. Op deze manier wordt een gevoel van betrokkenheid gekweekt en komen mensen samen in actie.

Service management

De Programmamanager organiseert en leidt terugkerende vergaderingen waarin de voortgang van campagnes, evaluaties van geleverde diensten, verbeterplannen en mogelijke aanvullingen op het security awareness programma worden besproken.

Daarnaast verzorgt hij of zij rapportages over de volwassenheid van het security awareness programma, risico-indicatoren en eventuele aanvullende rapportagevereisten.

De Programmamanager coördineert bij Security Awareness Uitbesteden ook de activiteiten met betrekking tot de te leveren diensten, zowel intern binnen de klantorganisatie als met externe leveranciers en partners, en geeft advies vanuit zijn expertise.